Vēsturisko ēku pārbūve Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī

Nosaukums: Ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī pārbūve. I kārta.

  Jaunas ēkas būvniecība Pils ielā 45, Ventspilī. II kārta. 

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

IzstrādātsBūvprojekts (AR, ĢP, TS, BK, EL, ELT, ESS, EST, UAS, UKT, GAT)

Objekts nodots ekspluatācijā: 03.08.2020.

Kopējā platība: 846 m2

Mērķis un funkcija: Esošo dzīvojamo ēku rekonstrukcijas būvdarbi par mūsdienīgu biroju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumam SIA “TestDevLab” tika uzsākti 2019.gada martā ar Ventspils pilsētas domes un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu. Viens no projekta ieguvumiem ir daudzfunkcionālu biroju telpu izveide infrastruktūru komercdarbības attīstībai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu pilsētvides attīstību un jaunu darbavietu radīšanu.

https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/192444-noslegusies-biroju-eku-buvnieciba-pils-iela-4547#tab1