Valsts policijas Jelgavas iecirkņa administratīvās ēkas fasādes atjaunošana

Nosaukums: Valsts policijas Jelgavas iecirkņa administratīvās ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana , Pētera ielā 5, Jelgavā.

Pasūtītājs: Valsts policija

Izstrādāts Vienkāršotās atjaunošanas tehniskais projekts (TIS, UR,  AR,  AVK, ŪK, EL, VS, UAS, BA, T)

Kopējā platība: 354.3 m2

Mērķis un funkcija:  Valsts policijas Jelgavas iecirkņa administratīvās ēkas vienkāršotās atjaunošanas tehniskais projekts izstrādāts īstenojot iepriekš noteikto projektu „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana”. Projekta ietvaros veikta fasāžu atjaunošana, telpu pārplānošana un inženiertīklu projektēšana, uzlabojot darba apstākļus Valsts policijas darbiniekiem, kā arī nodrošinot atbilstošus sanitārhigēniskos apstākļus aizturētajām personām.