Maskavas iela 8, Rīga

Nosaukums: Ēkas rekonstrukcija par tūrisma informācijas centru un publisko tualeti Maskavas ielā 8, Rīgā

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Izstrādāts:  Būvprojekts (ĢP, AR, BK, ŪK, EL, VS, AVK, UAS)

Kopējā platība: 64,8 m² 

Mērķis un funkcija: Projekta mērķis bija rast tehnoloģiskus risinājumus energoefektivitātes paaugstināšanai vēsturiskās ēkās, saglabājot to kultūras mantojuma vai vēsturisko vērtību, projekta izstrādes gaitā uzsvaru liekot uz tieši vēsturiskām, no ķieģeļa būvētām ēkām. Būvprojekta risinājumos ir iestrādātas būvprojekta koncepcijas autoru – Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta speciālistu izstrādā – tās rekomendācijas par pielietojamiem būvizstrādājumiem. Ēkas ārsienu siltumizolēšanai izmantoti vairāki inovatīvi materiāli, kā, piemēram, poliizocianurāts (PIR), vakuuma izolācijas paneļi un citi materiāli.