Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā (priekšizpēte)

Nosaukums: Skatuves mākslu, dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā

Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Izstrādāts Priekšizpētes risinājumi (topogrāfija, ģeotehniskā izpēte, esošo ēku tehniskā apsekošana, plānotās ēkas jaunbūves un teritorijas konceptuālie AR, BK un inženiertīklu risinājumi)

Kopējā platība: 6789 m²

Mērķis un funkcija: Teritorijas un tajā esošo būvju revitalizācijas rezultātā paredzēts iegūt sociāli un ekonomiski sakārtotu vidi ar multifunkcionālu kultūras telpu ar mēģinājumu zālēm un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksu atbilstoši Latvijas Nacionālās operas funkcionālajam nodrošinājumam.