Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Skandu ielā 14, Rīgā

Nosaukums: “Būvprojekta izstrāde nekustamā īpašuma Rīgā, Skandu ielā 14 (Būves kadastra apzīmējums 0100 080 2003 001) energoefektivitātes paaugstināšanai”

Būvniecības ierosinātājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Būvuzņēmējs: SIA “LC Būve”

Izstrādāts: Būvprojekts (daļas: VD (TI, TAA, UPP, ES-P), ĢP, AR, BK, AVK-A, AVK-K, AVK-V, EL, ELT, UK, DOP, BA, T)

Kopējā projektējamā platība ēkai: 9417.4 m²

Mērķis un funkcija: Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiek uzlabots Latvijas nacionālā arhīva darbinieku un apmeklētāju komforta līmenis, tādējādi nodrošinot atbilstošu mikroklimatu atkarībā no ārējās vides procesu ietekmes, kā arī nodrošinot ēkas labāku iekļaušanos esošajā pilsētvidē.