Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības ēku Siguldā

Nosaukums: Saimniecības ēkas rekonstrukcija par tirdzniecības/ biroja ēku.” Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads.

Pasūtītājs: Salaspils novada pašvaldība

Izstrādāts tehniskais projekts (AMI, ĢI, TI, ĢP, AR, AVK, SM, ŪK, ŪKT, GA, EL, ELT, VS, UAS, DOP, BA, IS)

Kopējā platība: 604.10 m²

Mērķis un funkcija: Projektēšanas gaitā ir ņemts vērā, ka rekonstruējamā ēka atrodas Valsts nozīmes kultūras pieminekļa aizsardzības teritorijā. Teritorijā atrodas Siguldas jaunā pils, muižas koka ēka, dzīvojamās mājas un palīgēkas. Rekonstruējamās ēkas pirmajā stāvā izvietotas tirdzniecības telpas – daiļamatnieku darbnīcas un to funkcionēšanai nepieciešamās palīgtelpas. Ēkas otrajā stāvā izvietotas biroju telpas, tualetes, palīgtelpas. Ēka un labiekārtojums veidots, lai būtu piemērots personām ar īpašām vajadzībām.