Ropažu vidusskolas pārbūve un darbmācības korpusa jaunbūve

Nosaukums: “Ropažu vidusskolas pārbūve” un “Darbmācības korpusa jaunbūve” Rīgas ielā 5, Ropažos.

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība

IzstrādātsBūvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts

(TI, ĢP, AR, BK, ŪKT, ŪK, LKT, ELT, EL, AVK, SM, SAT, ESS, UAS, TN, BA, T, DOP daļas)

Kopējā platība: Skolas ēka – 5254 m², Jaunais darbmācības korpuss – 621 m²

Mērķis un funkcija:

Ropažu Vidusskolas pārbūve nodrošina skolas attīstību un pielāgošanu mūsdienu prasībām, kā arī ēkas energoefektivitātes, atbilstības ugunsdrošības prasībām un funkcionalitātes uzlabošana. Pārbūves ietvaros paredzēta vides pieejamības prasību izpilde, paredzot liftus. Skolas labajā spārnā paredzēts izbūvēt 3 stāvus esošo divu stāvu vietā, paplašināt ēku tās ZA pusē, atbilstoši funkcionālajām vajadzībām. Pārplānota un paplašināta ēkas centrālā ieeja.

Paredzēts izbūvēt jaunu apjomu ar darbmācības klasēm zēniem un meitenēm, kā arī telpas skolas tehniskā personāla vajadzībām. Šajā apjomā plānotas labiekārtotas ģērbtuves blakus esošā laukuma sportistiem. Tiek veidotas tribīnes, zem kurām novietotas palīgtelpas.

Paredzēts labiekārtot apkārtni,  sakārtojot esošos stādījumus, veidojot jaunus, kā arī izvietojot soliņus, pie ēkas paredzēta velonovietne.