Robežkontroles punkts Patarnieki

Nosaukums: Robežkontroles punkts „Patarnieki”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā

Pasūtītājs: Valsts nekustamie īpašumi

Izstrādāts Tehniskais projekts (TI, ĢI, TS, ĢP, AR, BK, ELT, UPA, VAR, DOP, IS, BA, T)

Kopējā platība: 464.5 m2

Mērķis un funkcija: Izstrādāts tehniskais projekts skenēšanas laikumam ar nojumi un skenera iekārtas angāra ēkas nulles ciklam. Lai realizētu skenēšanas laukumu ar pievadceļiem un nepieciešamo būvju ierīkošanu, paredzēts daļēji aizbērt caurejošo grāvi, kas netraucē tā palikušo daļu funkcionēšanu. Paredzēta pievadceļu un gājēju celiņu ierīkošana, zālāju izveidošana.