Pēcoperāciju palātas un administratīvās telpas RSU SI

Nosaukums: “RSU Stomatoloģijas institūta Lit. 006 3.stāva vienkāršotā atjaunošana”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”

Izstrādāts: Apliecinājuma karte (AR, UR, IN, IE, EL, UK, AVK, ESS, UATS, MG, MIS, DOP, IS, BA, T, TAA, UPP)

Kopējā platība: ~ 425 m²

Mērķis un funkcija: Sniegt Stomatoloģijas Institūtam pēcoperāciju telpu modernizācijas rezultātā atsvaidzinātas un pilnveidotas telpas un palātas.

Rīgas Stradiņu universitātes Stomatoloģijas institūtā būvdarbu noslēguma fāzē ir remontdarbi pēcoperāciju telpu atjaunošanai, kurus plānots pabeigt 2020.gada beigās. Šis būs trešais šāda tipa realizētais projekts Stomatoloģijas institūta vajadzībām, ko SIA “Baltex Group” ir projektējis un veicis autoruzraudzību.

Pamatā ir telpu atsvaidzināšanai veiktais kosmētiskais remonts, taču ir paredzētas arī atsevišķas funkcionālas telpas izmaiņas, lai būtu ērtāk un labāk gan medicīniskajam personālam, gan pacientiem. Nodaļās tiks atjaunotas arī elektroinstalācijas, ventilācijas sistēmas, uzstādīti jauni un mūsdienīgi apgaismes ķermeņi, atjaunotas medicīniskās sistēmas un citi funkcionālie uzlabojumi. Visas nodaļu un palātu labierīcības telpas tiks pielāgotas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Realizējot projektu, SIA “Baltex Group” komanda atzīst, ka paredzētais projekts ir ļoti specifisks un darbu organizācijas procesā prioritāri tika izvirzīts mērķis veikt projektēšanas darbus tā, lai pēc iespējams mazāk tiktu traucēts slimnīcas pacientu ārstēšanas process. Tāpat arī tika akcentēts projektējamās telpās krāsojums, panākot patīkamu, gaišu un atveseļošanos veicinošu vidi.