Pļavnieku sākumskolas paplašināšanas meta izstrāde

Nosaukums: Pļaviniekkalna sākumskolas paplašināšanas priekšlikums Pļaviniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā.

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība

Izstrādāts mets

Kopējā platība: 2570 m2

Mērķis un funkcija:  Pārbūves priekšlikuma mērķis ir paplašināt Pļaviniekkalna sākumskolu respektējot vēsturisko skōlas ēku, kā arī izveidot pievilcīgu publisko telpu piegulošās teritorijas funkcionālai izmantošanai. Skolas jaunais korpuss veidots no savstarpēji savērstiem mācību telpu apjomiem, kuru forma seko funkcijai un veiksmīgi ierakstās apkārtējā mazstāvu apbūvē.

Ēkas ārējo tēlu palīdz veidot krāsotu koka dēļu, eksponēta betona un stikla materiālu apvienojums. Risinājuma plānojums veidots iespējami kompakts un ērts, ņemot vērā grunstgabala izstiepto formu un orientāciju pret debespusēm, kā arī esošos kokus.