PII Pasaciņa ēkas rekonstrukcija ar teritorijas labiekārtošanu

Nosaukums: Preiļu P.I.I. „Pasaciņa” ēkas rekonstrukcija ar fasāžu siltināšanu un teritorijas labiekārtošanu”

Pasūtītājs: Preiļu novada dome

Izstrādāts Tehniskais projekts (tehniskās apsekošanas atzinums, TI, UPP, ĢP, AR, BK, AVK, SM, ŪK, ŪKT, EL, ELT, VS, UAS, DOP, IS, BA, T)

Kopējā platība: 2433.3 m2

Mērķis un funkcija:

Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” būvprojekts izstrādāts būvniecības realizēšanai ERAF projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Fasāžu renovācija, jumta seguma nomaiņa, telpu rekonstrukcija (t.sk. visi inženiertīkli).