PII Annele rekonstrukcija

Nosaukums: „Pirmsskolas izglītības iestādes “ANNELE” rekonstrukcija” Centra iela 4, Ropaži, Ropažu novads

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība

Izstrādāts Tehniskais projekts (TAA, TI, UPP, ĢP, AR, BK, AVK, SM, SAT, ŪK, ŪKT, EL, ELT, VS, UAS, TN, DOP, IS, BA, T)

Kopējā platība: 1448 m²

Mērķis un funkcija: Rekonstruējamā ēka papildināta ar divstāvu apjomu jaunprojektējamajām bērnu grupas telpām, kurš bloķēts ar galveno ēku Austrumu pusē ar vienstāvu apjomu. Jaunbūvējamais gaitenis savieno visas piebūves telpas, kā arī esošo apjomu. Projektēts vienots brīvstāvošs apjoms ziemas inventāra, kā arī teritorijas uzkopšanai paredzēto darbarīku novietnei.

Paredzēts veikt labiekārtojumu – iebrauktuves, daļu celiņu un laukumus, kā arī veidot viegli kopjamus apstādījumus.