RTU Olaines tehnoloģiskā koledža

Nosaukums: RTU Olaines tehnoloģiju koledžas 1. un 2. stāva mācību telpu pārbūve

Pasūtītājs: RTU Olaines tehnoloģiju koledža

IzstrādātsBūvprojekts (GP, DOP, AR, TN, BK, AVK, UK, EL, ESS, UAS, VAS, BA, T)

Kopējā platība: 4954.6 m²