Olaines koledžas mācību telpu pārbūve

Nosaukums: “Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūve Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads”

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža

Izstrādāts: Būvprojekts (AR, GP, TN, DOP, BK, AVK, UK, EL, ESS, UAS, VAS, BA, T)

Kopējā platība: 1982 m²

Mērķis un funkcija: Tika veikta mācību telpu pārplānošana, uzlabojot mācību vidi, nodrošinot vides pieejamību un ierīkojot 11 laboratorijas un to palīgtelpas, atbilstoši skolas mācību tehnoloģijai.