Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija

Nosaukums: Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija Ogres novada, Ogrē, Brīvības ielā 15

Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība

Izstrādāts metu konkursa projekta risinājums

Kopējā platība: 22805 m²

Mērķis un funkcija:

Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācijas meta konkursa projekta risinājumā paredzēts:

  1. Projektējamais galvenās ieejas apjoms atrisina kopējo ieeju kultūras centrā.
  2. Projektējamais pilsētas laukums – nepieciešamo pasākumu risināšana.
  3. Projektējamā arkāde centra pirmā stāvā – cilvēku nokļūšana ārtelpas rekreācijas zonā.
  4. Projektējamā pieguļošā teritorija ar attiecīgo zonējumu sakārto un nodrošina labu funkcionēšanu.

 Projektēšanu un būvniecību paredzēts veikt divās kārtās:

1.kārta – Kultūras centra ēkas pārbūves, automašīnu stāvvietu, laukumu un piebraucamo ceļu projektēšana, būvniecība un labiekārtojums.

2.kārta – “OKC” pieguļošās teritorijas apzaļumošanas un labiekārtošanas projektēšana un būvniecība.