NBS Sporta zāles rekonstrukcija Kadagā

Nosaukums: Sporta zāles ēkas rekonstrukcija, Ādažu novads, Ādažu nacionālais mācību centrs Kadagā

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Izstrādāts Skiču projekts, tehniskais projekts (TI, ĢI, UR, ĢP, AR, BK, ŪK, EL, AVK, SM, VS, UAS, BA, T daļas)

Kopējā platība: 6439 m2

Mērķis un funkcija:  Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt esošo sporta zāles ēku, labiekārtojuma robežās projektēt karogu mastus, velosipēdu novietnes un ventilācijas iekārtas vietu. Pieguļošā teritorija – labiekārtota. Lai nodrošinātu sportistiem ērtus un mūsdienu standartiem atbilstošus treniņu apstākļus, paredzēts siltināt sporta zāles būvapjomu, izbūvēt ēkai otro stāvu, kur izvietotas ģērbtuves. Tiek rekonstruēts ģerbtuvju bloks 1. stāvā, kā arī smagatlētikas zāle. Tāpat rekonstruētas pārējās telpas – trenežieru zāle, biroja telpas, komandu telpas.