NBS Apbruņojuma noliktavas rekonstrukcija

Nosaukums: NBS NP 2.MC Apbruņojuma noliktavas NR.7 rekonstrukcija “NBS Aviācijas bāzē”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā.

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Izstrādāts:Tehniskais projekts (TI, ĢI, TAA, ĢP, AR, BK, AVK, ŪKT, EL, ELT, VS, UAS, DOP, IS, BA, T)

Kopējā platība: 903,8 m2

Mērķis un funkcija: Tehniskā projekta ietvaros veikta noliktavas ēkas rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana un nožogošana, kā arī inženierkomunikāciju izbūve. Rekonstrukcijas rezultātā nodrošināta noliktavas telpas apbruņojuma inventāra glabāšanai.