LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA

Nosaukums: “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve un ēku Nr. 002 un 003 nojaukšana”

Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Pasūtītāja pilnvarotā persona: Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Izstrādāts: Būvprojekts (daļas: VD (TI, ĢI, UPP), DOP, TS, ĢP, AR, BK, ŪK, ŪKT, EL, ELT, AVK, SAT, ESS, UAS, EST, BA, T)

Kopējā platība: 2113.8 m²

Mērķis un funkcija: SIA “Baltex Group” ir veikusi būvprojekta izstrādi objektam “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības ēkas jaunbūve Alejas ielā 18/20, Liepājā”. Ir uzprojektēta jaunbūve – publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem. Ēkā ir paredzētas 6-7 izglītības programmu telpu grupas un izstāžu zāles, izglītības programmu telpu grupas. Projektā paredzēts izmantot enerģiju un resursu taupošus un ekoloģiskus būvniecības risinājumus. Jaunbūve atradīsies valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7436) teritorijā, blakus vienai no esošajām Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkām. Izbūvējot jauno ēku, tiek paplašinātas augstāk nosauktās izglītības iestādes telpas un sniedzamās izglītības daudzveidība un tās sniegšanas līdzekļu klāsts. Telpu paplašināšana, izbūvējot jaunbūvi tuvumā vienai no esošajām izglītības iestādes ēkām, tiek veikta, apvienojot vēsturisko un moderno ārējā dizaina aspektu.

https://lmmdv.edu.lv