Ķekavas parks

Nosaukums: Ķekavas parks

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība

Izstrādāts Tehniskais projekts (ĢI, ĢP, TS, BK, ELT, VST, BA, T, DOP, DVP)

Kopējā platība: 11ha

Mērķis un funkcija: Projekta ietvaros veidota inovatīva aktīvās atpūtas un rekreācijas teritorija Ķekavas ciemata centrā, kas būtu pielāgota dažādu sabiedrības grupu, jo īpaši jauniešu un ģimeņu aktīvajai atpūtai un izklaidei, nodrošinot teritorijas racionālu izmantošanu, izmantojot mūsdienīgas mazās arhitektūras formas, vienlaicīgi saudzējot un respektējot esošos dabas, sporta un kultūrvēsturiskos teritorijas elementus.