Katrīnbādes ielas jaunbūves iecere Saulkrastos

Nosaukums: “Katrīnbādes ielas Saulkrastos jaunbūve”

Projektējamā platība:

  • Ielas apbūves laukums 1470 m2, maksimālais ielas kāpums – 12%
  • Nobrauktuves uz pludmali apbūves laukums 166 m2
  • Stāvvietu apbūves laukums 600 m2 

Mērķis un funkcija: Katrīnbādes ielas jaunbūve paredzēta posmā no Lašu ielas pieslēguma laukumam Rīgas ielā 75 līdz jūrai. Projektā paredzēta 6 metrus plata iela ar bruģa segumu bez nomalēm, kas nodrošina iedzīvotāju, atpūtnieku, piekrastes zvejnieku, ugunsdzēsēju, glābēju un komunālā transporta ērtu piekļuvi pludmalei.

Ielas galā paredzēts skatu laukums, zem kura būvniecības otrajā kārtā paredzēts izbūvēt publiskās tualetes. Projektā paredzēta ielas ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma izbūve. Ielas plāns un garenprofils paredzēts tā, lai maksimāli saudzētu kāpas un nebūtu jāizcērt kāpu priedes.