Jelgavas 2. internātpamatskolas rekonstrukcija

Nosaukums: Jelgavas 2. internātpamatskolas rekonstrukcija Filozofu ielā 50, Jelgavā

Pasūtītājs:Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas 2.internātpamatskola”

IzstrādātsBūvprojekts (TIS, UPP, TI, ĢI, EPS, ĢP, AR, BK, AVK, EL, UAS, DOP, BA, T)

Kopējā platība: 2145.7 m2

Mērķis un funkcija: 

 – Internāta un pārejas korpusa ārsienu siltināšana.

         – Internāta korpusa jumta konstrukciju pārbūve.

         – Pārejas korpusa jumta konstrukciju pārbūve.

         – Ārējo evakuācijas kāpņu izbūve tērauda konstrukcijās 

           ugunsdrošības prasību nodrošināšanai.

          – Stiklotā gaiteņa izbūve internāta ēkas savienošanai ar sporta

            zāli 1.stāva līmenī.

          – Teritorijas labiekārtošana.