Iecavas sporta zāle

Nosaukums: Iecavas internātpamatskola ar sporta zāles jaunu būvniecību

Pasūtītājs: Iecavas novada pašvaldības administrācija

Izstrādāts: Būvprojekts (TI, GI, TAA, UPP, ES-P, GP, AR, BK, UK, UKT, AVK-A, AVK-V, SM, SAT, EL, ELT, ESS-AS, ESS-VN, UAS, DOP, BA, T)

Kopējā platība:   apbūves laukums – 2762.70 m²

t.sk. sporta zāles apbūves laukums – 1971.40 m²

Mērķis un funkcija: Projektā ir izveidota pie esošās ēkas bloķēta tipa sporta zāle ar tribīnēm, ārstniecisko vingrošanas zāli, garderobes zonu, administrāciju, treneru – sporta pedagogu darba kabinetu, tiesnešu ģērbtuvi, kā arī ģērbtuvēm ar sanitārajiem mezgliem sportistiem, multifunkcionālo telpu, sporta inventāra novietnes telpu.