Greiveļu dabas takas un autostāvvietas izbūve

Nosaukums: “Greivuļu rekreācijas dabas takas un autostāvlaukuma izbūve Ančupānu mežā”. Ančupānu mežs, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība

Izstrādāts Tehniskais projekts (ĢI, TI, ĢP, CD, ELT, VSt, UAS, TN, DOP, BA, T)

Kopējā platība: ~2 km

Mērķis un funkcija: Greivuļu dabas takas sadalītas 4 daļās – Greivuļu ceļš, Lielais loks, Mazais loks un Kraujas taka. Pastaigu takas sākumā izveidota autostāvvieta. Tās tuvumā – koka karkasa māja labierīcībām un atkritumu konteineri. Stāvlaukuma malā uzstādīts informatīvais stends ar meža parka plānu, kurā norādīti divi atpūtas laukumi un četras galvenās pastaigu takas. Vienā no atpūtas laukumiem iespējams organizēt piemiņas mītiņus, sapulces un cita veida pasākumus. Tam pievadīta papildus elektrības padeve pasākumu apskaņošanai un apgaismošanai. Tāpat tajā izvietoti vairāki soli vienkopus un tiks izveidota ugunskura vieta. Otrs laukums – esošais skatu torņa laukums, kura esošās mazās arhitektūras formas tiks papildinātas ar jauniem soliem, urnām, velosipēdu turētājiem un koka karkasa māju labierīcībām.