Ēku Nr. 006 un 001 pārbūve

Nosaukums: Ēku Nr.006 un 001 pārbūve Ezermalas ielā 6 un 6A, Rīgā

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Izstrādāts: Būvprojekts (TIS, UPP, TI, ĢI, EPS, ĢP, AR, BK, UK, UKT, AVK, SM, EL, ELT, ESS, UAS, TN, DOP, BA, T)

Būvniecības kārtas:

I kārta – ārējo inženiertīklu izbūve un teritorijas sakopšanas darbi.

II kārta – Ēdnīcas ēkas 001 pārbūve.

III kārta – Bibliotēkas ēkas 006 pārbūve.

Kopējā platība:  5105.8 m² , labiekārtošanas platība – 9569 m²