Vēsturisko ēku pārbūve Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī

Nosaukums: Ēku pārbūve Pils ielā 45 un 47, Ventspilī

Pasūtītājs: Ventspils p.p.i. “Komunālā pārvalde”

Izstrādāts: Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts (AR, ĢP, TS, BK, EL, ELT, ŪKT, GAT)

Kopējā platība: 1090 m2

Mērķis un funkcija: Esošo dzīvojamo ēku rekonstrukcija par biroju ēkām, un jaunas viesnīcas ēkas būvniecība.