Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pārbūve

Nosaukums: “Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un peldbaseina piebūves būvprojekta izstrāde” Gaismas iela 17, Lielvārde.

Pasūtītājs: Lielvārdes novada pašvaldības Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

IzstrādātsBūvprojekts (ĢP, GT, AR, BK, ŪKT, ŪK, LKT, ELT, EL, AVK, ESS, UAS, BIS, SAT, GAT, BA, T, DOP  daļas)

Kopējā platība: 2755.59 m2

Mērķis un funkcija:  Skolai 20.gadsimta 60.gados ir piebūvēts peldbaseins. Tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, baseins vairs neatbilst mūsdienu higiēnas normām, kā arī ēkas tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs normatīviem. Ēka vairs netiek ekspluatēta, līdz ar to pieņemts lēmums ēku nojaukt un šajā vietā piebūvēt jaunu ēku, kuras 1.stāvā atradīsies peldbaseins, 2.stāvā – aktu zāle. Piebūvējamā ēkas daļa izmantojama arī atsevišķi no esošās skolas ēkas.