Dzelzceļa stacijas "Strenči" ēkas atjaunošana

Nosaukums: DZELZCEĻA STACIJAS “STRENČI” ELEKTRISKĀS CENTRALIZĀCIJAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA FASĀDES ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA GAIDU IELĀ 22, STRENČOS”

Pasūtītājs: VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ”

Izstrādāts:  BŪVPROJEKTS

Mērķis un funkcija: Izstrādāts dzelzceļa stacijas “Strenči” ēkas fasādes un jumta siltināšanas ar logu un ugunsdzēsības kāpņu nomaiņu detalizēts būvprojekts ar mērķi nodrošināt efektīvu un drošu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nekustamā īpašuma ekspluatāciju. Visas ēkas fasādes veidotas kā siltinātas un ventilējamas fasādes konstrukcijas – pie sienām stiprināts alumīnija karkass, kas nepieciešams apdares plākšņu stiprināšanai, kā arī ventilācijas spraugas nodrošināšanai, savukārt starp karkasa elementiem ievietota akmens vate siltumefektivitātes uzlabošanai. Visi esošie logi projektēti uz jauniem PVC logiem. Projektēta jauna nosaukuma plāksne – metāla loksne ar baltu fonu un sarkaniem burtiem un grafisko zīmi. Nosaukuma plāksne tiek apgaismota. Pie ēkas galvenās ieejas ir paredzēta autostāvvieta. Teritorijā ir paredzēti norobežojoši stādījumi apkārt autostāvvietai un sakaru tornim.