Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas meta izstrāde

Nosaukums: “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “SAULES SKOLA” apbūves komplekss.”

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome

Izstrādāts meta

Kopējā platība: 4813.5 m2

Mērķis un funkcija:  Pilsētbūvnieciskais komplekss veidots respektējot vēsturiskās iezīmes – 19. gs. vēlīno klasicismu un t.s. “ķieģeļu baroka” arhitektūru, vēsturisko mērogu un aktuālos skatu punktus, kā arī saglabājot perimetrālas apbūves principu.

Jaunbūvējamie ēku apjomi orientēti optimāli izmantojot gaismu, bloķēti un sapludināti ar esošajām ēkām, ievērojot galveno ēku un teritorijas izmantošanas principu – atbrīvot telpu vaļņa izmantošanai sabiedriskām aktivitātēm – amfiteātra izveidei.