Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Nosaukums: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Brīvības ielā 32/34, Ventspilī”

Pasūtītājs:Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

Izstrādāts:Tehniskais projekts (TAA, ĢP, AR, AVK, Sm, EL, dop, t)

Kopējā platība: 4576,4 m2

Mērķis un funkcija: Būvprojekts izstrādāts būvniecības realizēšanai ERAF projektu aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Veikta 318. sērijas tipveida daudzīvokļu dzīvojamās ēkas ar pagrabu un neapkurinātiem bēniņiem siltumizolēšana, apkures un karstā ūdens sistēmu rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa un citi energoefiktivitātes paaugstināšnas darbi.