Bērzes Upes Labiekārtošana

Nosaukums: Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana, Pļavas iela 3, Dobele, Dobeles novads

Pasūtītājs: Dobeles novada pašvaldība

Izstrādāts Tehniskais projekts (TI, ĢP, CD, BK, ŪKT, DT, ELT, TN, BA, T)

Kopējā platība: 4581 m²

Mērķis un funkcija: Tehniskais projekts izstrādāts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības projekta „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās”. Projekta ietvaros izstrādāts: pastaigu zona ar laipām, biotopu stendiem, soliem, skatu laukumiem, laivu novietni, atpūtas zona pie ūdens, estrāde, bērnu rotaļlaukums, strūklaka upē un strūklaka dīķī, saimniecības laukums, atpūtas laukums ar „saules nogurdinātājiem”.