Bērnu sociālais centrs Rēzeknē

Nosaukums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūvei par zema enerģijas patēriņa ēku”

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

Izstrādāts Būvprojekts ( AR, ĢP, DOP, BA, T)

Kopējā platība: 1380 m²

Mērķis un funkcija: Uzlabot ēkas kopējo energoefektivitāti, ēkas fasādes atjaunošana.