Austrumlatgales Profesionālā Vidusskola

Nosaukums: Austrumlatgales profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcijas, skiču un tehniskā projekta izstrāde.

Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā Vidusskola

Izstrādāts Skiču projekts un tehniskais projekts (TIS, ĢP, AR, BK, AVK, ŪK, ŪKT, SM, SAT, EL, ELT, VS, VST, UAS, DOP, T)

Kopējā platība: 17747 m²

Mērķis un funkcija: Ēku kompleksa  rekonstrukcijas projekts izstrādāts ERAF projekta – 3.1.1.1. aktivitātes „Macību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālas izglītības programmu īstenošanai” projekta ietvaros. 
Projekta ietvaros ietilpst: 
• Mācību darbnīcu angārs ar 2 laboratorijām – namdaru darbu un mūrēšanas, betonēšanas darbu laboratorijas (rekonstrukcija);
•  Dienesta viesnīcas (rekonstrukcija);
•  Mācību darbnīcas – kokapstrādes, būvniecības darbnīcu korpuss (jaunbūve)
• Mācību korpuss, pārtikas mācību laboratoriju korpuss un daudzfunkcionālās zāles korpuss (jaunbūve).