Aspazijas bulvāris 7, Rīga

Nosaukums: Ēkas pārbūve un pielāgošana LR prokuratūras iestāžu vajadzībām Aspazijas bulvārī 7, Rīgā

Pasūtītājs: VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

Izstrādāts Pilns būvprojekts 3. grupas vēsturiskas ēkas pārbūvei

Kopējā platība: 6600 m²

Mērķis un funkcija: Ēka Aspazijas bulvārī 7, Rīgā celta laikā no 1889. līdz 1891. gadam kā policijas pārvaldes ēka, projekta autors Reinholds Georgs Šmēlings. Šobrīd ēkai ir noteikts kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas statuss. Ēkas pārbūves būvprojekta ietvaros veikta ēkas pielāgošana Latvijas Republikas prokuratūras iestāžu vajadzībām, būvprojekta risinājumos maksimāli saglabājot ēkas autentisko struktūru un kultūrvēsturiski vērtīgos būvelementus.