Ādažu tirgus laukums, tualetes inženierkomunikāciju izbūve

Nosaukums: “Tualetes inženierkomunikāciju un segumu izbūves projekts laukumam” Gaujas ielā 7, Ādažos.

Pasūtītājs: Ādažu novada dome

Izstrādāts Skiču projekts, būvprojekts (UPA, TI, ĢP, AR, BK, ŪKT, ŪK, ELT, EL, AVK, ESS, UAS, BA, T daļas)

Kopējā platība: 3559 m2

Mērķis un funkcija:  Izstrādājot projektu paredzēta laukuma zonas labiekārtošana, publiskas tualetes izveide, inženierkomunikāciju tīklu izveide. Gruntsgabala apbūvē un labiekārtojumā paredzētas sekojošas ēkas un būves, mazās arhitektūras formas: tualete, 4 tirdzniecības kioski, 8 tirdzniecības galdi – nojumes, 18 automašīnu stāvvietas, 4 treileru stāvvietas, nojume atkritumu konteineriem, dzeramā ūdens ieguves vieta,

18 velosipēdu novietnes, informācijas stends.