1905.gada parka rekonstrukcija

Nosaukums: Kuldīgas 1905. gada parka rekonstrukcija (II Kārta)

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Izstrādāts Tehniskais projekts (ĢI, TI, VI, UR, ĢP, AR, BK, AVK, ŪK, ŪKT, DT,  ELT, EK, VS, IS, BA, T)

Kopējā platība: 18194 m²

Mērķis un funkcija: Tehniskā projektā paredzēts rekonstruēt esošo ēku, nodrošinot  apmeklētājiem vides pieejamības prasību izpildi. Parka teritorijā nodrošināts labiekārtojums 60-to gadu stilā. Sakārtota apstādījumu sistēma. Ierīkots bērnu rotaļlaukums.