Skip links

Privātuma politika

SIA “BALTEX GROUP” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.: 40103274353, juridiskā adrese: Leņķa iela 9, Rīga, LV-1006) (turpmāk – SIA “BALTEX GROUP”), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “BALTEX GROUP” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “BALTEX GROUP” ievāc no mājaslapām, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni https://baltexgroup.lv, SIA “BALTEX GROUP” vai jebkura trešā persona, kas darbojas https://baltexgroup.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

  1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
  2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
  3. https://baltexgroup.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
  4. 4. IP adreses;
  5. citus datus, kurus izmanto sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī, lai kontrolētu interneta vietnes https://baltexgroup.lv izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

SIA “BALTEX GROUP” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Pakalpojumu un distances līgumu, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 • Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
 • Biznesa plānošana un analītika
 • Personāla atlase un vadība
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde
 • Jaunumu izsūtīšana

 

SIA “BALTEX GROUP” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei
 • Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “BALTEX GROUP” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “BALTEX GROUP” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA “BALTEX GROUP” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājaslapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājaslapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “BALTEX GROUP” mājaslapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājaslapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc SIA “BALTEX GROUP” izmanto sīkdatnes?

SIA “BALTEX GROUP” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

SIA “BALTEX GROUP” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “BALTEX GROUP” leģitīmā interese.

SIA “BALTEX GROUP” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “BALTEX GROUP” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

SIA „BALTEX GROUP” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes baltexgroup.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

SIA “BALTEX GROUP” mājaslapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.

Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos SIA “BALTEX GROUP” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “BALTEX GROUP” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

SIA „BALTEX GROUP” interneta vietnē baltexgroup.lv apkopotos un uzkrātos datus, informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “BALTEX GROUP” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot SIA “BALTEX GROUP” birojā Dīķa iela 44, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SIA “BALTEX GROUP” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@baltexgroup.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@baltexgroup.lv . Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

Izmaiņas Privātuma politikā

SIA “BALTEX GROUP” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē https://baltexgroup.lv.

🍪 Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu mājas lapas pieredzi. Uzzināt vairāk