Skip links

Pārbūve

Daugavas labā krasta degradēto teritoriju revitalizācija Daugavpilī

Visi projekti

Ideja par promenādes izveidi gar Daugavas krastu Daugavpilī radās jau sen līdz beidzot tā kļuva reāla arī dzīvē. 2014. gadā notika Daugavas labā krasta promenādes izveides skiču konkurss, bet jau 2016. gada februārī sākās darbi pie būvprojekta izstrādes.

Vienlaicīgi tika projektētas gan Cietokšņa, gan Bruģu ielas promenādes. Katrai promenādei attiecīgi bija savs raksturs un savi izaicinājumi. Tāpat tika risināti jautājumi par teritorijas apsekošanu, kas iekļauj dendroloģisko, ģeoloģisko, hidroloģisko, ainavisko, kultūrvēsturisko u.c. izpēti. Tas ļāva atrast vispiemērotāko vietu dažādām promenādes funkcionālām zonām un izvēlēties optimālo koncepciju katras promenādes attīstībai.

Bruģu ielas promenāde ir ieplānota kā vieta, kur harmoniski savienojas pagātne un tagadne, industriālais un dabiskais. Bruģu ielu veidos ceļš, kas būs piemērots pastaigām gan kājām gan braucieniem ar velosipēdu. Savukārt upes palienē ir paredzētas sezonāli applūstošās dabas takas, kas ļaus izzināt Daugavas krastu biotopus. Tika plānots arī nodrošināt ostas vietu, iekārtot pludmali, izveidot skatu platformas un terasveida atpūtas vietas dabas vērošanai. Bet Cietokšņa promenādi tika plānots pārveidot pēc iespējas mazāk, saglabājot un eksponējot tās vēsturiskās vērtības.

Ainavas analīze, Arhitektūras risinājumi, Būvdarbu apjomu saraksts, Būvkonstrukcijas, Darbu organizācijas projekts, Elektroapgāde (ārējā), Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās), Fotofiksācija, Ģeotehniskā izpēte, Ģenerālplāns, Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, Lietus ūdens kanalizācijas tīkli, Skaidrojošais apraksts, Izmaksu aprēķins, Tehniskās apsekošanas atzinums, Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte, Ceļa darbi, Labiekārtojums, Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), Uzmērījuma rasējumi, Vides aizsardzības pasākumi.

Edgars Blumbergs

Citi projekti

🍪 Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu mājas lapas pieredzi. Uzzināt vairāk