Par mums

SIA „Baltex Group” ir plaša spektra projektēšanas uzņēmums, kas galvenokārt nodrošina pilnu 2. un 3. grupas ēku būvprojektu izstrādi un vadību, inženiertīklu projektēšanu, arhitektūras risinājumu izstrādi, būvkonstrukciju projektēšanu, kā arī mērniecības pakalpojumus. Projektēšanas procesā gan juridiski, gan fiziski tiek iesaistīti dažāda veida speciālisti, kuru specifiskās zināšanas nodrošina sniegto pakalpojumu kvalitāti, piemēram, ārējo un iekšējo gāzes vadu projektēšana, pārtikas ražošanas tehnoloģijas, skatuves aprīkojums, medicīnas gāzu tīklu projektēšana un citas specifiskas būvprojekta sadaļas atkarībā no konkrētā projektēšanas uzdevuma.

Uzņēmums darbojas jau kopš 2010.gada un šī darbības laika ietvaros ir projektētas gan dažādas publiskas būves (skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, sporta zāles, stadioni, kultūras centri, dažādas valsts un pašvaldības iestāžu ēkas u.c.), gan ražošanas ēkas, noliktavas, militārie objekti, cietums, ugunsdzēsēju depo, daudzdzīvokļu un dzīvojamo māju rekonstrukcijas un  renovācijas, kā arī dažādi vides objekti – vairāki parki, brīvdabas estrādes, dabas takas, krasta nostiprināšanas un ūdensmalu labiekārtošanas projekti. Esam realizējuši dažādus projektus, sadarbojoties gan ar valsts un pašvaldības iestādēm, gan ar namu apsaimniekotājiem un namīpašniekiem.

Mūsu prIekšrocības

Uzkrāta liela pieredze

Garantijas