Zemes ierīcība

  • Zemes ierīcības projektu izstrādāšana
  • Robežu noteikšanas projektu izstrādāšana
  • Zemes gabala sadales priekšlikuma-skices izgatavošana iesniegšanas pašvaldību
  • Konsultācijas īpašumu tiesību noformēšanā
Baltex Group izmanto kontaktformu