Topogrāfiskā uzmērīšana

Virszemes situācijas un apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana, ja paredzēts

Topogrāfijas plāns ir pamats projektēšanas darbu uzsākšanai

  • Veikt būvdarbus inženierkomunikāciju, būvju, infrastruktūras objektu, u.c. būvniecību
  • Izstrādāt zemes ierīcības projektus un detālplānojumus