Projektēšanas darbi

SIA „Baltex Group” nodrošina pilnas komplektācijas būvprojektu izstrādi atbilstoši klienta iecerei, tajā skaitā arhitektūras risinājumus, inženiertīklu projektēšanu, topogrāfisko uzmērīšanu, ēku tehnisko apsekošanu un būvprojektu vadību. Lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi, projektēšanā tiek iesaistīti gan SIA “Baltex Group” arhitekti, būvinženieri, tīklu inženieri un citi speciālisti, gan nepieciešamības gadījumā tiek slēgti līgumi ar apakšuzņēmējiem un sadarbības partneriem, vienlaicīgi nodrošinot būvprojektu vadību. Mūsu izstrādātajiem būvprojektiem veicam autoruzraudzību.”

Mūsu piedāvāto projektēšanas pakalpojumu sastāvā ietilpst: