KADASTRĀLĀ UZMĒRĪŠANA

  • Zemes robežu uzmērīšana (reģistrācijai, sadales realizācijai u.c.), zemes robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna izgatavošana
  • Zemes lietošanas veidu uzmērīšana situācijas plāna aktualizācijai
  • Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu robežu attēlošana apgrūtinājumu plāna aktualizācijai
  • Meža zemes transformējamās platības uzmērīšana un transformācijas plāna izgatavošana
  • Meža zemes transformējamās platības uzmērīšana un transformācijas plāna izgatavošana
  • Robežzīmju atjaunošana un robežu atjaunošanas akta sastādīšana
Baltex Group izmanto kontaktformu