Būvniecības pakalpojumi

SIA “Baltex Group” klientiem piedāvā plaša spektra celtniecības un būvniecības darbus. To māju īpašniekiem vai viņu pilnvarotajiem parstāvjiem, kas izlēmuši savu īpašumu renovēt, siltināt, atjaunot vai būvēt no jauna, ir iespēja izvēlēties atbilstošāko, īpaši katram konkrētajam gadījumam pielāgotupakalpojumu paketiiekļaujot tajā gan tehniskās dokumentācijas izstrādi, gan konkrētu būvdarbu īstenošanu, t.i. pilnu būvniecības risinājumu un pakalpojumu klāstu no būvniecības ieceres, tehniskās dokumentācijas izstrādes līdz pilna komplekta vispārceltnieciskajiem darbiem.

Mūsu galvenā priekšrocība ir sniegto pakalpojumu stabilitātes, ātruma un cenas attiecība. Mēs protam dibināt veiksmīgas partnerattiecības. Objektīva pieeja un pieredze palīdz mums izvēlēties līgumpartnerus, kuru kvalitātes standarti atbilst visaugstākajām prasībām.

Darbus darām ar pārliecību, ka būvniecībā nav sīku, nenozīmīgu jautājumu, jo ikviena darbība un lēmums gatavo starta vietu nākamajam.

Parasti sadarbību uzsākot, īstenojam šādus četrus soļus:

  • Darbus darām ar pārliecību, ka būvniecībā nav sīku, nenozīmīgu jautājumu, jo ikviena darbība un lēmums gatavo starta vietu nākamajam.
  • Noskaidrojam tādas svarīgas detaļas kā siltumapgāde un ventilācija, ūdensapgāde un kanalizācija, gāzes ievilkšana un elektroapgāde, apgaismojums, telekomunikācija un sakari.
  • Seko mērījumu veikšana, materiālu izvēlne un tāmes sastādīšana.
  • Apstiprinām tāmi un parakstām līgumu.