Ārējo elektrotīklu projektēšanas pakalpojumi

Piedāvājam ārējo elektrotīklu projektēšanas pakalpojumus, tajā skaitā projekta saskaņošanu un  tehnisko noteikumu pieprasīšanu.

  • Uzskaites sadalnes ierīkošana
    Ja Jums nepieciešams jauns elektro pieslēgums vai jaudas palielināšana savai privātmājai, dzīvoklim vai citam īpašumam, tad mūsu darbinieki aizpildīs un sagatavos nepieciešamo dokumentāciju Jūsu pieprasījumam.
  • Kabeļlīniju vai sadales skapju pārcelšana
    Piedāvājam elektroietaišu pārcelšanas vai rekonstrukciju projektus, nepieciešamības gadījumā pieprasot tehniskos noteikumus.
  • Teritorijas un ceļu apgaisme
    Izstrādājam ielu, parku, tiltu, stāvlaukumu un teritorijas apgaismojumu, vadoties pēc apgaismojuma klases un pasūtītāja norādījumiem. Projektējam dažāda dizaina un augstuma apgaismes balstus un gaismekļus. Aprēķinam apgaismojuma līmeni pēc Eiropas standartiem.