Ainavu arhitektūra

Ainavu arhitektūra attiecas uz neaizmirstamu vietu radīšanu un saglabāšanu, lai cilvēki varētu dzīvot un strādāt, funkcionāli izmantojot teritoriju. Tā aptver visas skalas – gan publiskas teritorijas, gan privātos dārzus, sākot no atsevišķām ielām līdz liela mēroga dabas parkiem.

Ainavu arhitekts ietver sevī radošumu, dažādu jomu zināšanu apvienojumu, kas klienta iztēli pārvērš praktiskā risinājumā, uzlabojot vides kvalitāti. Ainavu arhitekts ikdienā rada risinājumus plaša spektra projektiem, izmantojot esošās zināšanas un prasmes vietas novērtēšanā, radošumā, plānošanā un apstādījumu veidošanā, kas ir neatņemama sastāvdaļa  gan vienkāršu, gan sarežģītu projektu risināšanai būvniecības jomā. 

Ainavu arhitekts ir daļa no komandas, kas strādā ar arhitektiem, inženieriem, plānotājiem un mērniekiem. Projektu mērogi ir dažādi – sākot no mazāka mēroga projektiem, kā piemēram, privātiem dārziem, skvēriem, ceļu tīklu atrašanās vietu, līdz liela mēroga projektiem, kā piemēram, parkiem, rekreācijas zonām, skolu teritoriju labiekārtojumiem, stadiona laukumiem.

Katram projektam un klientam mēs pieejam ar rūpīgumu un aizrautību, radot klientam vēlamo vērtību ar kvalitatīvu rezultātu.

mērniecības pakalpojumi