logo_investiciju_projektam

Izpētes projekts

Sadarbības iestāde: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Finansējuma saņēmējs: SIA “Baltex Group”
Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta Nr. 1.2.1.2/16/A/001 (vaučera Nr. VP-V-2020/11)
Projekta mērķis: Eksperimentālās izstrādes veikšanai, lai veiktu pētījumu saražotās atjaunojamās enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijām no lietotiem elektromobiļu akumulatoriem, un to tehniski ekonomisko analīzi. Kā arī, lai izstrādātu uz pētījuma secinājumiem balstītu iekārtas prototipu, kas paredzēts ēkas elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmai ar mērķi sistēmas lietotājam samazināt elektroenerģijas izmaksas, radikāli nepārbūvējot
esošos elektriskos tīklus un palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru attiecībā pret patērēto enerģiju no kopējā elektrotīkla.
Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 30.novembra līdz 2021. gada 20.martam
Projektā sasniegtie rezultāti: Izstrādāta potenciāla elektroenerģijas uzkrāšanas iekārta (pielietotas metodes laboratoriskie mērījumi un testi modelējot reālus darbības apstākļus);
Izstrādāts rūpnieciskais prototips enerģijas uzkrāšanas iekārtai, kura būtu piemērota vidējās elektroenerģijas jaudas (16-63A 3fel. pieslēgums) patērētājam, kurš, lai nosegtu elektroenerģijas patēriņu, izmanto saules baterijas. Uzkrāšanas iekārtas prototipa elektriskā jauda būtu ~15kW. Plānots izstrādāt rekomendācijas iekārtas pieslēgumam elektrotīklā.

dalīties ar rakstu