eref

ERAF

 

SIA “Baltex Group” piedalās pētniecības  projektā Nr.20 “Pētījums par enerģijas plūsmu kontroles un vadības algoritmu un sistēmas prototipa izstrādi neatkarīgas uz atjaunotajiem energoresursiem balstītas energosistēmas pielietojumam”. Šī projekta īstenošana tika uzsākta 2018.gada  8. martā un tiks pabeigta 2018.gada 31.decembrī. ar mērķi – izstrādāt energoresursu vadības un kontroles sistēmas prototipu neatkarīgas uz atjaunojamo resursu bāzes balstītas energosistēmas pielietojumam. Šāda sistēma ļautu nodrošināt attāliem atsevišķi novietotiem elektropatērētājiem stabilu elektroenerģijas padevi, izmantojot atjaunojamos energoresursus un enerģijas uzkrāšanas sistēmas elementus.

Īss izklāts par ERAF projektu kopumā:

o             Projekta numuram – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008;

o             Pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

  • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

o             Projekts tiek īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim;

o             Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR; 

dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email